Drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne są elementem ruchomym zamykającym znacznych rozmiarów otwór w ścianie budynku.