Lodówki

Lodówka (chłodziarka) to urządzenie, którego zadaniem jest obniżenie temperatury środowiska chłodzonego, kosztem doprowadzonej energii. W chłodziarkach absorpcyjnych energia dostarczana jest w postaci ciepła, natomiast w pozostałych (sprężarkowych, strumienicowych, termoelektrycznych) w postaci pracy. Chłodzonym czynnikiem może być powietrze, woda lub inny czynnik pośredniczący (chłodziwo).

Chłodziarki absorpcyjne są urządzeniami działającymi za zasadzie krążenia czynnika chłodniczego pomiędzy absorberem a desorberem. Pobierane w ten sposób ciepło przyczynia się do redukcji temperatury w komorze chłodziarki. Urządzenia absorpcyjne były pierwszymi na rynku elektrycznymi chłodziarkami. Mimo że obecnie w znaczącym stopniu zostały ona wyparte przez modele sprężarkowe (więcej na ich temat — poniżej), niekiedy w dalszym ciągu są używane. Przykładem mogą być niewielkie, stacjonarne chłodziarki o wysokości poniżej 1 metra. Sprężarki nie znajdują w nich zastosowania, a to ze względu na fakt, iż układ sprężarkowy zajmuje sporo miejsca. Jednym z rodzajów chłodziarek absorpcyjnych jest ich wersja gazowa. W typowych urządzeniach rolę warnika pełni grzałka elektryczna. W urządzeniach gazowych jest nim natomiast palnik gazowy. Rozwiązanie to jest bardzo często wykorzystywane w miejscach pozbawionych prądu, lecz z dostępem do butli gazowych. Takie chłodziarki nierzadko wyposażone są w grzałkę, co sprawia, że zasilać może je tak prądem, jak i gazem.

A co jeżeli chodzi o drugi typ chłodziarki, czyli sprężarkową — w jaki sposób działa to urządzenie? W parowniku znajdującym się w środowisku chłodzonym panuje niskie ciśnienie i temperatura. Umiejscowiony tam czynnik chłodniczy wrze, odbierając ciepło. Na kolejnym etapie jest on zasysany i sprężany przez sprężarkę, a następnie trafia do skraplacza. Pod wysokim ciśnieniem ulega on tam skropleniu. Ciekły czynnik o temperaturze, która jest wyższa od temperatury otoczenia przedostaje się do elementu dławiącego, gdzie ciśnienie zostaje obniżone do poziomu panującego w parowniku. W czasie dławienia część czynnika odparowuje, przekładając się na redukcję temperatury pozostałej cieczy. Zimna mieszanina cieczowo — parowa przedostaje się do parownika i dochodzi do powtórzenia cyklu.